Odeslání emailu s odkazem pro vygenerování hesla kontaktu

<?php
$result = $client->sendCommand("gen contact gr password",array(
  "contact" => "KAREL-URBAN",
  "type" => "cz" 
));
?>

Možné návratové hodnoty:

  • sent - email s odkazem byl odeslán
  • not_sent - email nebyl odeslán

Tento příkaz v současné době podporuje pouze CZ kontakty.