Obnovenie domény eu z karantény

Uveďte názov .eu domény, ktorú chcete obnoviť z karantény.
Obnoviť je možné len takú doménu, ktorá bola pred presunutím do karantény spravovaná našou spoločnosťou.

Pokiaľ bola Vaša doména umiestnená do karantény iným registrátorom, využite možnosť transféru domény v karanténe