Změna majitele cz domény

Zadejte název domény, u které požadujete změnu vlastnika.

Změnu vlastníka je možné realizovat pouze domén, které jsou v naší správě. Pokud Vaše doména u nás ještě není, proveďte napřed její transfer.