Co je to Auth-info kód?

Každému z objektů v systému ENUM, tj. kontaktům, sadám nameserverů a doménám, je přiřazen tzv. Auth-info kód. Jde o řetězec zpravidla náhodných znaků, jehož konkrétni hodnota je známa pouze registrátorovi a majiteli příslušného objektu.

Auth-info kód využijete v situaci, kdy budete chtít svůj objekt přesunout pod správu jiného registrátora. Pokud budete chtít využít našich služeb, použijte prosím následující formuláře:

Pokud příslušný Auth-info kód neznáte, využijte k získání jeho hodnoty formulář Žádost o zaslání Auth-info kódu nebo zkontaktujte svého registrátora. V případě problémů se obraťte přímo na společnost CZ.NIC, která je hlavním správcem ENUM domén.