Jak probíhá změna majitele domény eu?

O změnu držitele eu domény je možné požádat jak u těch domén, u kterých je registrátorem General Registry, tak i u domén, které zatím ve správě General Registry nejsou. V takových případech dojde se změnou držitele automaticky i ke změně určeného registrátora.

Jelikož je změna vlastníka realizována transferem domény, další informace najdete v jiném častém dotazu: Jak probíhá transfer eu domeny?