Hromadná změna NSSETu pomocí Master API

Pokud hodláte hromadně změnit cz doménám NSSET, může se Vám hodit následující příklad.

Předpokladem úspěchu však je, že u všech domén figuruje v nějake vhodné roli jeden společný kontakt, který je oprávněn změny potvrdit. V příkladu je to kontakt ADMIN_ID.

<?php
require("miniyaml.inc");
require("masterapi_client.inc");

$domains = array(
 'domena1.cz',
 'domena2.cz',
 'domena3.cz',
);

$client = new MasterApi_Client(array(
 "username" => "GR:PLATCE",
 "password" => "open sesame",
 "server_url" => "https://www.domainmaster.cz/masterapi/server.php",
));

foreach($domains as $dom){
 $result = $client->sendCommand("update cz domain",array(
  "domain" => $dom,
  "nsset" => "GRDNS",
 ),array(
  "contact" => "ADMIN_ID",
  "password" => "admin password", 
 ));

 if($result->IsSuccess()){
  echo "$dom: ok\n";
 }else{
  // NEUSPECH!
  echo "commnad WAS NOT executed successfuly\n";
  echo "------------------------------------\n";
  echo "message: ".$result->getMessage()."\n";
  echo "temporary error: ".($result->IsTemporaryError() ? "yes (request should be repeated)" : "no")."\n";
  echo "------------------------------------\n";
  break;
 }

 sleep(2);
}