Co se děje s expirující nadnárodní doménou

Domény registrujeme u dvou registrátorů - Tucows a Directi. U kterého registrátora je doména registrována zjistíte zde.

Pokud je doména u Tucows:

Jakmile nadnárodní doména expiruje (tj. skonči její platnost), ocitne se ve stavu Renewal Grace Period, což je 40-ti denní období, během kterého je možné doméně prodloužit platnost na další období (renew) či transferovat k jinému registrátorovi. To vše za běžné ceny.

Pokud se s doménou během této doby nic neudělá, ocitne se ve stavu Redemption Period. Tento stav trvá 30 dní, a v něm již transfer není možný. Nicméně, u dosavadního registrátora lze doménu prodloužit, avšak počítejte s několikanásobně vyšší cenou, než je za prodlužovaní domén obvyklé.

Posledním stavem je Pending Delete. Pokud se doména ocitne v této situaci, pak už s ní není možné udělat nic a po pěti až sedmi dnech je volná k registraci.

Obvykle je tedy doména po 75 až 80 dnech po datu expirace uvolněna k další registraci. Upozorňujeme však, že v některých vyjímečných případech však může být doména uvolněna až po 100 dnech.

Pokud je doména u Directi:

Jakmile nadnárodní doména expiruje (tj. skonči její platnost), ocitne se ve stavu Renewal Grace Period, což je 36-ti denní období, během kterého je možné doméně prodloužit platnost na další období (renew) či transferovat k jinému registrátorovi. To vše za běžné ceny.

Pokud se s doménou během této doby nic neudělá, ocitne se ve stavu quedfordelete, kdy po určité době přechází do stavu Redemption period). Tento stav trvá 30 dní, a v něm již transfer není možný. Nicméně, u dosavadního registrátora lze doménu prodloužit, avšak počítejte s několikanásobně vyšší cenou, než je za prodlužovaní domén obvyklé.

Posledním stavem je Pending Delete. Pokud se doména ocitne v této situaci, pak už s ní není možné udělat nic a po pěti až sedmi dnech je volná k registraci.

Obvykle je tedy doména po 75 až 80 dnech po datu expirace uvolněna k další registraci. Upozorňujeme však, že v některých vyjímečných případech však může být doména uvolněna až po 100 dnech.