Jak reagovat na žádosti o souhlas se zpracováním osobních údajů pro generické domény od společnosti Tucows?

Změny v souvislosti s GDPR se nevyhnuly ani hlavním registrům doménových jmen a jednou z novinek je potvrzování souhlasu se zpracováním osobních údajů. Společnost Tucows (Open.Srs), náš dodavatel generických domén (gTLD), vytvořila nové zprávy, které majitelům domén začala rozesílat.

Zprávy jsou posílány v těchto případech:
- nová registrace domény,
- po dokončení transferu domény pod naši správu,
- po změně kontaktních údajů či změně majitele
- tedy pokaždé, dojde-li k nové registraci kontaktních údajů nebo k úpravě těchto údajů a je-li tedy potřeba dát majiteli k dispozici možnost udělit či neudělit souhlas se zpracováním osobních údajů hlavním registrem Tucows (Open.Srs).

Na obrázcích níže si prohlédněte a přečtěte, co je nutné učinit, pokud danou zprávu k udělení souhlasu dostanete do své emailové schránky.

  1. Po registraci domény (gTLD – generické domény – příklad .com, .net, .info, .online, .store apod.) obdržíte zprávu s níže uvedeným textem. Ve zprávě bude odkaz, na který lze kliknout. Přes tento odkaz se dostanete do rozhraní, kde lze souhlas se zpracováním kontaktních údajů udělit, nebo jej později zrušit (vizte druhý obrázek).

Obrázek č. 1

  1. Po kliknutí na zmíněný odkaz v emailu se dostanete do rozhraní, které vypadá jako obrázek číslo 2 (vizte níže). Zde je v anglickém jazyce popsán důvod, proč byla zpráva na kontaktní email poslána. V textu je představena naše společnost coby poskytovatel registrace doménových jmen a dalších služeb. Udělení souhlasu je zcela volitelné a je jen na vás, zda chcete souhlas se zpracováním kontaktních údajů udělit či jej zamítnout. Výhodné je souhlas potvrdit, protože v budoucnu se můžete ocitnout v situaci, kdy ztratíte přístup ke kontaktnímu emailu, který máte u domény nastaven a nebude-li mít Tucows od vás potvrzený souhlas se zpracováním kontaktních údajů, bude velice obtížné upravit pro vás email v registru.

Obrázek č. 2

3. Další zprávy se zpracováním kontaktních údajů jsou v případě změny majitele (úpravy údajů) podobné jako výše uvedená. Vždy je zcela na vás, zda tento souhlas udělíte či neudělíte. Nepotvrzení souhlasu se zpracováním kontaktních údajů nemá vliv na dokončení registrace většiny domén. Zpráva je generována a zaslána na kontaktní e-mail majitele až po registraci domény. U některých doménových koncovek je potřeba udělit souhlas se zpracováním kontaktních údajů předem, jinak k registraci nedojde.