Potvrzování změn u nadnárodních domén

Změny u nadnárodních domén mají právo potvrdit kontaktní osoby v rolích Registrátor (Vlastník), Administrátor, Technik, Plátce (idacc) a Partner (iddealer) podle následujících pravidel:

Charakter změnyOprávněné osoby
Změna vlastníka doményRegistrátor (Vlastník)
Změna administrátora doményRegistrátor (Vlastník), Administrátor, Partner (iddealer)
Změna technického kontaktuRegistrátor (Vlastník), Administrátor, Technik, Partner (iddealer)
Změna plátce (idacc)Registrátor (Vlastník), Administrátor, Plátce (idacc), Partner (iddealer)
Změna partnera (iddealer)Registrátor (Vlastník), Administrátor, Partner (iddealer)
Změna nameserverůRegistrátor (Vlastník), Administrátor, Technik, Partner (iddealer)

Změny jsou potvrzovány heslem příslušné kontaktní osoby.

Poznámka: Pokud je u domény veden pouze Plátce (idacc), který má s námi uzavřenou partnerskou smlouvu, a pole Partner (iddealer) je prázdné, je rovněž možné všechny změny potvrzovat osobou Plátce (idacc).

U domén registrovaných přes Tucows, Inc. - bude k dokončení změny hlavním registrem Tucows, Inc. vyžadována konfirmace. Bez udělení souhlasu se změnou nebude úprava dokončena.