Vypnutí domény kvůli SPAMu či malware

Pokud bude Vaše doména zneužita k rozesílání SPAMu, nebo na ni bude umístěn závadný obsah (malware), dojde k jejímu vyřazení z provozu.

Opětovné zprovoznění domény je možné za následujících podmínek:

  1. Majitel domény sepíše na hlavičkový papír prohlášení (v angličtině), ve kterém se zaručí, že doména již nebude pro rozesílání SPAMu (či umísťování závadného software) zneužívána. Prohlášení musí být adresováno na "Abuse manager, Directi.com" a podepsáno majitelem domény.
  2. Majitel domény doloží svou totožnost fotokopií některého z následujících dokladů:
    • občanský průkaz
    • pas
    • notářské osvědčení (v angličtině)
  3. Oba dokumenty (prohlášení a kopie osobního dokladu) je třeba odfaxovat na číslo +1 (320) 210 5146 (USA) nebo +91 (22) 6679 7508 (Indie).

Upozorňujeme, že na kopii osobního dokladu musí být přítomen podpis a ten se musí shodovat s podpisem na prohlášení.

Dodané podklady budou prověřeny našim partnerem pro správu nadnárodních domén a o jejich rozhodnutí budete informováni. Pokud po zprovoznění domény bude docházet i nadále k jejímu zneužívání, vystavujete se riziku pernamentního vyřazení doménového jména z provozu.