AKCE: Sleva na SSL certifikát ve výši ceny objednané .cz domény

Pokud v období od 10.9.2018 do 30.11.2018

zaregistrujete novou .cz doménu

nebo

prodloužíte stávající .cz doménu
(nezáleží na datu expirace domény)

nebo

ztransferujete a prodloužíte stávající .cz doménu
(nezáleží na datu expirace domény)

v systému registrátora General Registry a zároveň k této doméně objednáte SSL certifikát, ...

snížíme vám cenu certifikátu o cenu .cz domény, kterou jste uhradili, např.:

cena certifikátu 500 CZK

− cena registrace nebo prodloužení cz domény 220 CZK

= konečná cena SSL certifikátu 280 CZK
(ceny jsou bez DPH)