Registrace keysetu pro .cz a ENUM domény

Smí obsahovat pouze znaky A až Z, číslice a pomlčky.

Příklad: MY-KEYSET-123

1 až 10 kontaktů.
Jednotlivá ID kontaktních osob od sebe oddělte znakem ',' nebo uvádějte každý další kontakt na nový řádek.

Příklad: LUBOR.KRTEK, MAGDA.KRTKOVA

Záznam Dns Key 1

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 2

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 3

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 4

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 5

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 6

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 7

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 8

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 9

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 0, 256 nebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255