Registrácia keysetu pre .cz a ENUM domény

Smí obsahovat pouze znaky A až Z, číslice a pomlčky.

Príklad: MY-KEYSET-123

1 až 10 kontaktov.
Jednotlivé ID kontaktných osôb od seba oddeľte znakom ',' alebo uvádzajte každý ďalší kontakt na nový riadok.

Príklad: LUBOR.KRTEK, MAGDA.KRTKOVA

Záznam Dns Key 1

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 2

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 3

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 4

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 5

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 6

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 7

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 8

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255

Záznam Dns Key 9

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 0, 256 alebo 257

Kladná celočíselná hodnota. Musí byť rovné hodnote 3.

Kladná celočíselná hodnota. Musí být rovno hodnotě 1,2,3,4,5,7,8,10,13,14,15,16,252,253,254 nebo 255