Jak probíhá prodloužení domény .eu?

Vyzvu k platbě za prodloužení pošleme automaticky minimálně 32 dní před datem expirace. Kdykoli je však možné v aplikaci Domain Master vygenerovat mimořádnou výzvu k prodloužení na libovolný počet let. Eu doménu lze prodloužit nejdéle tak, aby rozdíl mezi datem expirace a aktuálním dnem nebyl větší než 10 let.

Po uhrazení poplatku se datum expirace posouvá o jeden rok (resp. více let, podle vygenerované výzvy na prodloužení).

Doména, u které nebude uhrazen udržovací poplatek, bude v den expirace smazána (po 18 hodině středoevropského času). Po smazání se doména automaticky ocitne v ochranné lhůtě - tzv. karanténě, která trvá 40 dní. V této době není doména aktivní, není dostupná k registraci někomu jinému, ale lze ji za poplatek reaktivovat zpět do původního stavu, přičemž datum její expirace bude posunut o jeden rok (v našem příkladě na 14.6.2008). V současnosti je výše poplatku shodná s výši poplatku za řádné prodloužení.

Eu domény lze pohodlně prodlužovat i prostřednictvím Master API