Potvrzování změn u evropských domén

Změny u evropských domén mají právo potvrdit kontaktní osoby v rolích Držitel/Žadatel, Technik, Plátce (idacc) nebo Partner (iddealer) podle následujících pravidel:

Charakter změnyOprávněné osoby
Změna technického kontaktuŽadatel/Držitel, Technik, Partner (iddealer)
Změna plátce (idacc)Žadatel/Držitel, Plátce (idacc), Partner (iddealer)
Změna partnera (iddealer)Žadatel/Držitel, Partner (iddealer)
Změna nameserverůŽadatel/Držitel, Technik, Partner (iddealer)

Změny jsou potvrzovány heslem příslušné kontaktní osoby.

Poznámka: Změna vlastníka domény se provádí prostřednictvím speciálního formuláře. Ostatní změny se provádějí prostřednictvím stránky Změna domény .eu.

Poznámka: Pokud je u domény veden pouze Plátce (idacc), který má s námi uzavřenou partnerskou smlouvu, a pole Partner (iddealer) je prázdné, je rovněž možné všechny změny potvrzovat osobou Plátce (idacc).