Příčiny selhání transferu nadnárodních domén a jejich řešení

Transfer nadnárodní domény je složitější proces, který se bohužel ne vždy podaří úspěšně zrealizovat. Mezi nejčastější důvody selhání patří:

 1. Chybějící emailový kontakt na administrátora domény
  Ojediněle se stává, že se z WHOIS výpisu nepovede zjistit email na současného administrátora domény. Pokud k tomu dojde, musíte u svého dosavadního registrátora změnit WHOIS informace tak, aby se v nich email na administrátora objevil. Bez této informace není možné transfer zahájit.
 2. Nepotvrzení transferu ze strany současného administrátora domény
  Jakmile systém zjistí emailovou adresu administrátora domény, je okamžitě odeslána výzva k potvrzení transferu. Bohužel, někdy se stává, že díky SPAM filtrům email s výzvou administrátor neobdrží. Pokud se Vám něco obdobného stane, doporučujeme:
 3. Nepotvrzení transferu ze strany dosavadního registrátora
  Transfer může být zamítnut ze strany Vašeho dosavadního registrátora. Mezi nejčastější důvody patří chybné uvedení tzv. Transfer secret kódu. Pokud jeho hodnotu budete potřebovat opravit, řiďte se prosím tímto postupem.
  V každém případě je vhodné, aby jste jakožto majitel či administrátor domény současného registrátora zkontaktoval a projednal s ním konkrétní důvod zamítnutí transferu.

Jakmile problém s doménou vyřešíte, můžete ihned inicovat novou žádost o transfer.

Další detaily o podmínkách a průběhu transferu nadnárodních domén naleznete na stránce s častými dotazy.