Průběh transferu nadnárodní domény

  1. Do formuláře pro transfer nadnárodní domény zadáte identifikátory všech kontaktních osob, identifikátor plátce a event. i identifikátor partnera. Tyto kontaktní osoby vejdou u domény v platnost až v okamžiku úspěšně dokončeného transferu. Během transferu jsou zachovány nameservery, tudíž transfer neovlivní funkčnost domény.
  2. Plátce obdrží e-mailem výzvu k platbě. Výše požadovaného poplatku je shodná s částkou za prodloužení domény o jeden rok. Samotný proces transferu je zahájen až po uhrazení této výzvy.
  3. Současnému administrátorovi domény je z e-mailové adresy do_not_reply@ns-not-in-service.com zaslána žádost o potvrzení transferu. Administrátor navštíví www adresu uvedenou v této zprávě, transfer schválí a vloží Auth-Info kód domény. E-mailova adresa administrátora je zjišťována z veřejného WHOIS a žadost není možné zaslat na adresu jinou. Nebude-li žádost administrátorem potvrzena do 5 dnů, bude transfer automaticky zrušen.
  4. Následně transfer schvaluje i současný registrátor domény. To může trvat několik dní.
  5. Doména je úspěšně převedena.

Před vytvořením požadavku o transfer je velmi vhodné zjistit, zda e-mailová adresa administrátora je platná a že stav domény splňuje všechny předpoklady pro úspěch.