Kdy a jak získám daňový doklad o provedení platby?

Faktury jsou vystavovány 2× v měsíci a to 1. a 16. dne pro platby provedené v uplynulých 15 dnech.

V okamžiku, kdy je faktura vystavena, přijde Vám na emailovou adresu plátce oznámení o tom, že faktura byla vystavena a je připravena ke stažení z webu. Takto máte fakturu okamžitě k dispozici a nemusíte čekat na někdy zdlouhavé doručení pozemní poštou. V oznámení je současně uvedeno URL, na kterém si můžete fakturu stáhnout.

Pokud neznáte heslo, na předposlední řádce je zeleným písmem vypsáno Nové heslo. Kliknutím na tento odkaz se heslo vygeneruje a zašle na emailovou adresu plátce.

Pokud si z nějakého důvodu přejete dostávat daňové doklady pozemní poštou, přihlaste se do aplikace jako plátce a ve svém profilu si toto nastavte. Profil Vám je k dispozici v menu Změna údajů.

Server, ze kterého je možné stáhnout fakturu je digitálně podepsán a certifikován mezinárodní certifikační autoritou Thawte.

Faktura námi zaslaná a Vámi stažená ze sítě obsahuje podpis pomocí "jiných technických prostředků" (používáme naskenovaný podpis) a je tedy originál. Tento způsob podepisování byl konzultován a schválen finančním úřadem.

Fakturu je možné stáhnout i po přihlášení do Domain Master v menu Moje faktury. Pokud si nemůžete na heslo vzpomenout, přejděte na jinou otázku o ztrátě hesla.