Mám zájem o registrace jedné, nebo více minoritních domén. Jsou nějaké specifické požadavky příslušného centrálního registru?

Ano, řada centrálních registrů má kromě zadání příslušných údajů a uhrazení platby ještě další požadavky:

.ru domény - pokud je žadatelem právnická osoba, je potřeba k žádosti o registraci doložit výpis z obchodního rejstříku. Pokud je žadatelem fyzická osoba, dokládá svoji totožnost zasláním kopie občanského průkazu nebo pasu

.ie domény - právnická osoba musí doložit výpis z obchodního rejstříku, číslo registrace ochranné známky názvu domény, faktury z nebo do Irska, které potvrzují, že udržuje s touto zemí obchodní vztah.