Jakým způsobem se ověřují údaje žadatele o certifikát?

Pro ověření údajů žadatele se používá doménová validace. Je nejrychlejší co se týká zpracování, neověřuje informace o identitě žadatele. Certifikační autorita zasílá na e-mail uvedený u administrativního kontaktu žádost o potvrzení akce vydání certifikátu k doméně (obvykle nějaký hyperlink). Pokud administrativní kontakt odkaz potvrdí, je žádost o certifikát ověřena a certifikát je vystaven (samozřejmě po úhradě poplatku). Certifikát pak obsahuje informaci, že došlo k ověření žádosti pomocí kontroly domény.