Jakým způsobem se ověřují údaje žadatele o certifikát?

Tento typ ověření údajů žadatele je nejrychlejší co se týče zpracování, ale neposkytuje informace o identitě žadatele. CA neověřuje identitu žadatele, ale zasílá na e-mail uvedený u administrativního kontaktu (což je známá adresa) žádost o potvrzení akce vydání certifikátu k doméně (obvykle nějaký hyperlink). Pokud administrativní kontakt odkaz potvrdí, je žádost o certifikát ověřena a certifikát je vystaven (samozřejmě po úhradě poplatku). Certifikát pak obsahuje informaci, že došlo k ověření žádosti pomocí kontroly domény. Tento způsob ověření se nazývá doménová validace.