Kdo může autorizovat změny domény/ kontaktu/ nssetu?

Kdo může autorizovat změny u doménového jména?

  • kontakt
  • administrativní kontakt

Kdo může autorizovat změny kontaktu?

  • vždy pouze příslušný kontakt
  • pokud je kontaktem společnost, tak i osoba oprávněná jednat za společnost (pouze v případě změny emailové adresy a hesla, ostatní změny jsou autorizovány heslem kontaktu)

Kdo může autorizovat změny NSSetu?

  • držitel
  • administrativní kontakt
  • technický kontakt

Kdo může autorizovat změnu údajů v sadě nameserverů (NSSetu)?

  • pouze technický kontakt uvedený v NSSETu

Upozornění: název domény a identifikátory kontaktů a NSSetů měnit nelze!