Co je to validace?

Validace je proces, při kterém se na základě posledního dokladu o vyúčtování k příslušné telefonní lince ověří právo využívat ENUM doménu. Po ověření validace dochází ihned k registraci domény.

V současnosti přijímáme kopii kteréhokoliv z následujících dokumentů:

  • smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb
  • poslední doklad o vyúčtování telekomunikačních služeb