Uveďte názov domény, ktorú hodláte previesť k našej spoločnosti. Koncovka domény musí byť com, net, org, info, biz, info alebo name.

Je možné zadať nielen doménu, ktorá nie je pod našou správou, ale aj doménu u nás skôr registrovanú prostredníctvom spoločnosti Directi. V takomto prípade Vám bude ponúknutá možnosť transferu k nášmu novému partnerovi — spoločnosti TUCOWS.