Registrace kontaktu pro cz domény - register cz contact

Zaregistruje kontakt pro cz domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("register cz contact",array(
  "name" =>      "Jan Novak",
  "company" =>    "",
  "e-mail" =>     "novak@novak.cz",
  "id" =>       "NOVAK-22",
  "phone" =>     "+420.606233552",
  "fax-no" =>     "",
  "vat-no" =>     "",
  "notify" =>     "notify@hosting.cz",
  "street-1" =>    "Pisecna 1133/3",
  "street-2" =>    "",
  "street-3" =>    "",
  "city" =>      "Roznov pod Radhostem",
  "state" =>     "Zlinsky kraj",
  "zip" =>      "123 45",
  "country" =>    "cz",
  "ssn-type" =>    "op",
  "ssn-num" =>    "AZ-22344455",
  "whois-phone" =>  "yes",
  "whois-fax-no" =>  "yes",
  "whois-e-mail" =>  "yes",
  "whois-vat-no" =>  "yes",
  "whois-ident" =>  "yes",
  "whois-notify" =>  "yes",
  "password-plain" => "",
  "password-md5" =>  "6e456df8b805a15086f98c7b81c778cc",
  "password-crypt" => ""
));
?>

Popis polí

 • name: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • company: nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • e-mail: musí být nastaveno; max. 128 znaků; /^[a-z0-9_.-]{1,}@[a-z0-9.-]{1,}$/
 • id: musí být nastaveno; max. délka je 30 znaků; /^[a-zA-Z0-9](-?[a-zA-Z0-9])*$/
 • phone: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{6,11}$/
 • fax-no: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{6,11}$/
 • vat-no: nemusí být nastaveno; DIČ; /^[0-9]{3}-[0-9]{6,10}$/ nebo /^[A-Z]{2}[A-Z. +*0-9]{5,15}$/
 • notify: nemusí být nastaveno; max. 128 znaků; /^[a-z0-9_.-]{1,}@[a-z0-9.-]{1,}$/
 • street-1: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • street-2: nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • street-3: nemusí být nastaveno; pokud je nastaveno, musí být nastaveno i street-2 ; max. 255 znaků
 • city: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • zip: musí být nastaveno; max. 16 znaků
 • state: stát nebo kraj; nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • country: musí být nastaveno; ISO kód země; jen malá písmena; 2 znaky
 • ssn-type: nemusí být nastaveno; jedna z hodnot: op , passport , mpsv , ico nebo birthday (číslo občanského průkazu, číslo pasu, číslo misterstva práce a sociálních věcí, datum narození, IČO)
 • ssn-num: nemusí být nastaveno; max. 32 znaků
 • whois-phone: musí být nastaveno yes nebo no ; zobrazování telefonního čísla ve veřejném WHOIS
 • whois-fax-no: musí být nastaveno yes nebo no ; zobrazování faxového čísla ve veřejném WHOIS
 • whois-e-mail: musí být nastaveno yes nebo no ; zobrazování e-mailové adresy ve veřejném WHOIS
 • whois-vat-no: musí být nastaveno yes nebo no ; zobrazování DIČ ve veřejném WHOIS
 • whois-ident: musí být nastaveno yes nebo no ; zobrazování identifikačních údajů ve veřejném WHOIS (jedná se o hodnoty v polích ssn-type a ssn-num )
 • whois-notify: musí být nastaveno yes nebo no ; zobrazování notifikačního e-mailu ve veřejném WHOIS
 • password-plain: nemusí být nastaveno; heslo v čitelné podobě; max. 50 znaků
 • password-md5: nemusí být nastaveno; md5 hash hesla; /^[0-9a-f]{32}$/
 • password-crypt: nemusí být nastaveno; heslo ve formátu crypt; /^[a-zA-Z0-9\/.]{13}$/

Poznámky

Z polí password-plain, password-md5 a password musí být nastaveno právě jedno. V případě použití hashů (crypt nebo md5) je nutno opět hashovat ASCII-only hesla, v opačném případě může dojít k problémům při autentizaci.

Pole ssn-type a ssn-num musí být nastavena současně.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.