Aukce .CZ domén

Hlavní registr českých domén CZNIC od 1. 5. 2024 spouští nový aukční portál

Domény .CZ nejsou po uplynutí ochranné lhůty (60 dnů od data expirace) automaticky uvolněny k nové registraci, ale budou přesunuty do aukce. Tento postup se týká také domén, kde bude registrace zrušena ze strany majitele či přímo CZNIC.

Stále platí následující informace:

  • 30 dní po expiraci je doména stále funkční a je možné ji prodloužit
  • následujících 30 dní je doména vypnuta z DNS → není tedy funkční, ale stále je možné ji prodloužit
    1. den po expiraci je doména umístěna v seznamu Budoucí aukce

Dochází ale k prodloužení doby, kdy je opětovně uvolněna k nové registraci:

  • po dobu 15 dní bude doména umístěna v seznamu Budoucí aukce
    1. den probíhá aukce domény
  • pokud není doména vydražena v aukci, je následující den uvolněna k nové registraci

Aukce bude probíhat na platformě Doménový prohlížeč (https://www.domenovyprohlizec.cz/).

Nedraží se však doména, ale přednostní právo k registraci.

Aukce se může zúčastnit pouze ověřený kontakt: - Fyzická osoba s kontaktem pod MojeID, který je ověřen pro účely elektronické identifikace. - Fyzická osoba vlastnící elektronickou identitu jiného členského státu EU dle nařízení eIDAS. - Právnická osoba s kontaktem MojeID, který je validován dle pravidel MojeID

Seznam domén se objeví ve veřejném seznamu na aukce.nic.cz a ve WHOIS bude zobrazena informace, že doména je zařazena do aukce.

Základní pravidla pro aukce domén: - domény jsou do aukce zařazeny 15 dní po zveřejnění v seznamu Budoucí aukce - aukce probíhá každý den od 12:00 a standardně končí ve 21:00 stejného dne (v případě příhozu v posledních 5 minutách se doba trvání aukce automaticky prodlužuje o dalších 5 minut → maximálně však do 9:00 hod. následujícího dne) - aukce probíhá pouze skrze rozhraní domenovyprohlizec.cz - aukce nebude zahájena, pokud je doména pozastavena z důvodu soudního či jiného rozhodnutí - domény, které nebudou vydraženy, budou následující den uvolněny k nové registraci

Vyvolávací cena jedné domény je 100 Kč. Minimální příhoz se odvíjí od aktuální vítězné částky (od 100 Kč do 10 tis., 1000 Kč do 1 mil. Kč …). Aukce také zahrnují možnost nastavení automatického příhozu do maximální částky dle dražitele.

Vítěz aukce následně má 7 dnů na zaplacení vydražené částky a poté dalších 7 dnů k registraci domény u registrátora, kterého si zvolí. Pokud některý z těchto bodů nebude splněn, doména se vrací do aukce (Opětovné vrácení do aukce je maximálně 2x). Doména vždy musí být zaregistrována na kontakt, který byl použit při aukci.

Upozornění: Pokud by nedošlo k uhrazení částky za vydražené předkupní právo, pak bude CZNIC platbu vymáhát právní cestou a kontakt, uvedený během dražby, se již nemůže zúčastnit jiných aukcí.