Transfer ENUM domén, sad nameserverů a kontaktů

Systém ENUM domén je specifický v jednom detailu -- veškeré objekty (domény, NSSety, kontakty) mohou být upravovány pouze tím registrátorem, který je jejich správcem (zpravidla ten samý, který je zaregistroval).

Přiklad:

U registrátora A si zaregistrujete kontakt, sadu nameserverů i doménu. Pokud budete chtít nad některým z objektů provést změnu, zkontaktujete svého registrátora a v součinnosti s ním úpravu zrealizujete.

Až potud se vše zda být obdobné jako je tomu i u jiných typů domén (např. evropských či nadnárodních). Situace se ale začíná komplikovat v případě, že po nějakém čase některý ze svých objektů přesunete pod správu jiného registrátora. Lehce se Vám pak může stát, že doménu budete mít pod správou registrátora A, sadu nameserverů u registrátora B a kontakt u registrátora C. Konrétní změny pak budete muset řešit přes individuální registrátory.

Pokud je to jen trochu možné, je výhodnější všechny své objekty spravovat u jednoho registrátora. Jestliže se rozhodnete pro General Registry, využijte pro přesuny tyto formuláře:

Na komplikovanější situace jsme rovněž připraveni: pokud si nemůžete dovolit přesunout svůj kontakt pod naši správu, nastavte si pro něj heslo s pomocí následujícího formuláře. Poté budete schopni autorizovat změny nad ENUM doménami a NSSety, které budete mít u nás, ale patřičné kontaktní osoby zůstanou pod správou cizích registrátorů.