Ověřování existence kontaktu - check contact existence

<?php
$result = $client->sendCommand("check contact existence",array(
  "contact" => "KAREL-URBAN",
  "type" => "cz" // "cz", "eu", "generic" nebo "sk"; default je "cz"
));
?>

Možné návratové hodnoty:

  • exists - kontakt s tímto identifikátorem existuje
  • not_exists - kontakt s tímto identifikátorem neexistuje

Pokud se nepodaří navázat spojení s příslušným registrem a ověření existence selže, odpoví API dočasnou chybou.