Seznam domén - list domains

Vrátí seznam všech domén přihlášeného plátce. U domén bude uveden datum expirace, plátce, dealer a hodnota automatické periody.

<?php
$result = $client->sendCommand("list domains");
print_r($result->getData());
?>