Prohlížení kontaktu - show contact

Vrátí podrobné informace o kontaktu.

<?php
$result = $client->sendCommand("show contact",array(
  "contact" => "KAREL-URBAN",
  "type" => "cz" // "cz", "eu", "generic" nebo "sk"; default je "cz"
));
?>