Odeslání auth-info kódu cz kontaktu

Odešle auth-info kód kontaktu pro cz domány na jeho e-mail.

<?php
$result = $client->sendCommand("send contact auth info",array(
    "id" =>   "JIRI-PODHORSKY"
));
?>