Transfer cz domény - transfer cz domain

Provede transfer domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("transfer cz domain",array(
  "transfer" =>  "domena.cz",
  "auth-info" => "skdFGhjw326",
  "idacc" =>   "PA:PLATCE",
  "iddealer" =>  ""
));
?>

Popis polí

 • domain: musí být nastaveno; max. 64 znaků; /^([a-z0-9-]{1,61}).cz$/ nebo /^([0-9]{1}.){1,9}0.2.4.e164.arpa$/
 • idacc: musí být nastaveno; ID plátce domény; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • iddealer: nemusí být nastaveno; ID partnera; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • auth-info: musí být nastaveno; heslo pro transfer domény – společné tajemství mezi vlastníkem a stávajícím registrátorem; max. 300 znaků

Poznámky

Pro pole idacc a iddealer platí stejné pravidla, jaká jsou popsána u registrace domény.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.