Změna cz domény - update cz domain

Změnu cz domény je nutné autorizovat heslem kontaktu, který má oprávnění změnu potvrdit (majitel domény, administrátor domény a podobně).

V následujícím příkladu je doméně nastaven nový nsset, přidán nový administrátor a doplněn iddealer. Změnu autorizuje jeden ze současných administrátorů domény. Položky, které se nemění, není nutné uvádět.

Příkazem "update cz domain" není možné změnit majitele domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("update cz domain",array(
  "domain" =>    "domena.cz",
  "nsset" =>    "NEW-NSSET",
  "keyset" =>    "NEW-KEYSET",
  "admin" =>    array("WEBHOSTER-ID-1","WEBHOSTER-ID-2","WEBHOSTER-ID-3"),
  "idacc" =>    "PA:PLATCE",
  "iddealer" =>   "PA:WEBHOSTER"
),array(
  "contact" =>   "WEBHOSTER-ID-1",
  "password" =>   "moje!tajne!heslo",
));
?>