Vrácení seznamu domén s poznámkami - list domains with notes

Vrátí seznam domén v účtu podobně jako list domains ale navíc s polem note.

Parametr list-domains-with-notes-only umožňuje vrátit pouze domény které mají poznámku vyplňěnou.

Parametr notes-like umožňuje filtrovat seznam vyhledáváním v poznámkách.

Parametr domains-like umožňuje filtrovat seznam vyhledáváním v názvech domén.

<?php
$result = $client->sendCommand("list domains with notes");
print_r($result->getData());
 
$result = $client->sendCommand("list domains with notes",array("list-domains-with-notes-only" => "1"));
print_r($result->getData());
 
$result = $client->sendCommand("list domains with notes",array("notes-like" => "neprodluzovat"));
print_r($result->getData());
 
$result = $client->sendCommand("list domains with notes",array("domains-like" => "nazevdomeny"));
print_r($result->getData());
?>