Informace o masterapi limitech - hitpoint info

Vrátí pole s hodnotamy současných a maximálních limitů masterapi.

Příklad:

<?php
$result = $client->sendCommand("hitpoint info");
echo("<pre>");
print_r($result->getData());
echo("</pre>");
/* Výstup:
Array
(
  ["current_command_count"] => string(2) "59"
  ["max_commands_allowed_this_month"] => string(5) "18400"
  ["current_hitpoints_this_month"] => string(1) "0"
  ["max_allowed_hitpoints_per_month"] => string(4) "1000"
  ["current_hitpoints_this_hour"] => string(1) "0"
  ["max_allowed_hitpoints_per_hour"] => string(2) "10"
}
?>
*/

Popis hodnot

 • current_command_count: Celkový počet příkazů využitých v tomto měsíci.
 • max_commands_allowed_this_month: Maximální počet příkazů v tomto měsíci. Po překročení dochází ke zpomalení do konce měsíce.
 • current_hitpoints_this_month: Celkový počet chyb v tomto měsíci.
 • max_allowed_hitpoints_per_month: Maximální počet chyb v tomto měsíci. Po překročení dochází k blokaci do konce měsíce.
 • current_hitpoints_this_hour: Celkový počet chyb v této hodině.
 • max_allowed_hitpoints_per_hour: Maximální počet chyb v této hodině. Po překročení dochází k blokaci do konce současné hodiny.