Registrace plátce - register payer

Zaregistruje plátce.

<?php
$result = $client->sendCommand("register payer",array(
  "typ" => "F",
  "name" => "David Bednář",
  "fname" => "David",
  "lname" => "Bednář",
  "id" => "PA:BEDNAR",
  "date-of-birth" => "1971-03-21",
  "ico" => "",
  "dic" => "",
  "bank" => "",
  "e-mail" => "david@email.cz",
  "phone" => "+420.604123456",
  "fax-no" => "",
  "street" => "Dlouhá 36",
  "city" => "Uherské Hradiště",
  "zip" => "759 00",
  "country" => "cz",
  "c-fname" => "David",
  "c-lname" => "Bednář",
  "c-e-mail" => "david@email.cz",
  "c-date-of-birth" => "1971-03-21",
  "c-phone" => "+420.604123456",
  "c-gsm" => "+420.604123456",
  "c-fax-no" => "",
  "c-street" => "Dlouhá 36",
  "c-city" => "Uherské Hradiště",
  "c-zip" => "759 00",
  "c-country" => "cz",
  "c-identity-card-type" => "identity card",
  "c-identity-card-num" => "EK-451287",
  "d-name" => "",
  "d-street" => "",
  "d-city" => "",
  "d-zip" => "",
  "d-country" => "",
  "password-plain" => "velmiTAJNEheslo",
  "password-md5" => "",
  "password-crypt" => ""
));
?>

Popis polí

 • typ: musí být nastaveno znakem F nebo P ; fyzická nebo právnická osoba
 • name: nemusí být nastaveno; jméno firmy; max. 255 znaků
 • fname: musí být nastaveno; jméno osoby; max. 64 znaků
 • lname: musí být nastaveno; příjmení osoby; max. 128 znaků
 • id: musí být nastaveno; unikátní identifikátor plátce v systému; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • date-of-birth: nemusí být nastaveno; datum narození kontaktní osoby ve formátu YYYY-mm-dd
 • ico: musí být nastaveno u právnické osoby; /^[0-9]{6,10}$/
 • dic: nemusí být nastaveno; musí se shodovat s jedním ze vzorů: /^[0-9]{3}-[0-9]{6,10}$/ nebo /^[A-Z]{2}[A-Z. +*0-9]{5,15}$/ nebo /^[0-9]{6,10}$/
 • bank: nemusí být nastaveno; číslo bankovního účtu; /^.{15,22}$/
 • e-mail: musí být nastaveno; max. 128 znaků; /^.+@.+$/
 • phone: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • fax-no: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • street: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • city: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • zip: musí být nastaveno; /^[0-9]{3} ?[0-9]{2}$/
 • country: musí být nastaveno; ISO kód země; /^[a-z]{2}$/
 • c-fname: musí být nastaveno; jméno osoby; max. 64 znaků
 • c-lname: musí být nastaveno; příjmení osoby; max. 128 znaků
 • c-e-mail: musí být nastaveno; max. 128 znaků; /^.+@.+$/
 • c-date-of-birth: nemusí být nastaveno; datum narození kontaktní osoby ve formátu YYYY-mm-dd
 • c-phone: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • c-fax-no: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • c-street: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • c-city: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • c-zip: musí být nastaveno; /^[0-9]{3} ?[0-9]{2}$/
 • c-country: musí být nastaveno; iso kód země; /^[a-z]{2}$/
 • c-identity-card-type: nemusí být nastaveno; typ dokladu kontaktní osoby; /^(identity card|passport|ssn|other)$/
 • c-identity-card-num: nemusí být nastaveno; číslo dokladu kontaktní osoby; max. 255 znaků
 • d-name: nemusí být nastaveno; název doručovací adresy; max. 255 znaků
 • d-street: nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • d-city: nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • d-zip: nemusí být nastaveno; /^[0-9]{3} ?[0-9]{2}$/
 • d-country: nemusí být nastaveno; ISO kód země; /^[a-z]{2}$/
 • password-plain: nemusí být nastaveno; heslo v čitelné podobě
 • password-md5: nemusí být nastaveno; heslo ve formátu md5; /^[0-9a-f]{32}$/
 • password-crypt: nemusí být nastaveno; heslo ve formátu crypt; /^[a-zA-Z0-9\/.]{13}$/

Poznámky

Pouze jedno z polí password-plain, password-md5 nebo password smí být vyplněno. Pokud nebude ani jedno pole pro heslo nastaveno, vygeneruje systém automaticky náhodné desetiznakové heslo, ktere odešle na e-mail uvedený v poli c-e-mail.

Pole od typ až country představují základní údaje o plátci. V polích fname a lname je jméno a příjmení přímo fyzické osoby nebo osoby oprávněné jednat za právnickou osobu.

Pole začínající c- představují kontaktní osobu, která zastupuje fyzickou nebo právnickou osobu uvedenou v polích typ až country. Zároveň představují jedinou osobu, která bude účet plátce v aplikaci Domain Master obsluhovat.

Pole začínající d- představují doručovací adresu (pro faktury). Všechna pole d- musí být buďto prázdná nebo naopak musí být všechna vyplněna.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.