Seznam nezaplacených plateb - list unpaid payments

Vypíše seznam nezaplacených plateb daného plátce.

Parametry from a to umožnǔjí výstup filtrovat podle data splatnosti plateb.

<?php
$result = $client->sendCommand("list unpaid payments",array("from" => "2023-01-01","to" => "2023-01-31"));
print_r($result->getData());
?>