Vypovězení redirectu - terminate redirect

Daný redirect bude bez dalších upomínek ukončen k jeho současnému datu expirace.

<?php
$result = $client->sendCommand("terminate redirect",array(
    "domain" =>        "domena.cz",
));
?>