Registrace kontaktu pro sk domény - register sk contact

Zaregistruje kontakt pro sk domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("register sk contact",array(
  "name" => "Karel Prokupek",
  "company" => "Prokop Buben, s.r.o.",
  "e-mail" => "karel@fuzzymail.com",
  "id" => "SK-KAREL-PROKOUP",
  "phone" => "+420.603111222",
  "fax-no" => "+420.2111223",
  "street" => "Alexyho 9",
  "city" => "Nitra",
  "zip" => "94911",
  "state" => "Severni Cechy",
  "country" => "sk",
  "ident-value" => "CZ6603",
  "password-plain" => "!tajne!heslo",
  "password-md5" => "",
  "password-crypt" => ""
));
?>

Popis polí

 • name: musí být nastaveno; max. 50 znaků
 • company: nemusí být nastaveno; nastavovat pouze pro firmy a organizace; max. 100 znaků
 • email: musí být nastaveno; max. 128 znaků; /^[a-z0-9_.-]{1,}@[a-z0-9.-]{1,}$/
 • id: musí být nastaveno; /^SK-[-A-Z0-9_.]{1,13}$/
 • phone: musí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • fax-no: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • vat: nemusí být nastaveno; DIČ kontaktu
 • street: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • city: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • zip: musí být nastaveno; max. 10 znaků
 • state: stát nebo provincie; nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • country: musí být nastaveno; ISO kód země ležící v Evropské unii; jen malá písmena; 2 znaky
 • ident-value: musí být nastaveno. Hodnota extra identifikace. Dvě varianty. Fyzická a právnická osoba.
  • Fyzická os.: datum narození ve formáty YYYY-MM-DD; /^[0-9]{4}-(0[1-9]|1[0-2])-(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])$/
  • Právnická os.: Ičo nebo ekvivalentní; max. 32 znaků
 • password-plain: nemusí být nastaveno; heslo v čitelné podobě; max. 50 znaků; pouze ASCII
 • password-md5: nemusí být nastaveno; md5 hash hesla; /^[0-9a-f]{32}$/
 • password-crypt: nemusí být nastaveno; heslo ve formátu crypt; /^[a-zA-Z0-9\/.]{13}$/

Poznámky

Z polí password-plain, password-md5 a password musí být nastaveno právě jedno. V případě použití hashů (crypt nebo md5) je nutno opět hashovat ASCII-only hesla, v opačném případě může dojít k problémům při autentizaci.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.

Typ kontaktu (pravnická nebo fyzická osoba) je dán tím jestli hodnota ident-value je platné datum YYYY-MM-DD. Pokud ano jedná se o fyzyckou os. jinak právnickou.