Registrace sk domény - register sk domain

Doména bude ihned zaregistrována! Platba bude uhrazena z kreditního účtu.

Hodnota idacc se musí shodovat s identifikátorem plátce, který se na Master API server přihlašuje.

<?php
$result = $client->sendCommand("register sk domain",array(
  "domain" =>    "domena.sk",
  "nserver" => array(
    "ns1.dns.cz",
    "ns2.dns.cz",
    "ns3.domain.eu",
  ),
  "registrant" =>   "SK-REGISTRANT",
  "admin" =>      "SK-ADMIN",
  "idacc" =>      "PA:PLATCE",
  "iddealer" =>    "",
  "period" =>     "1",
));
?>

Popis polí

 • domain: musí být nastaveno; max. 64 znaků; /^([a-z0-9-]{1,61}).sk$/
 • nserver: 0 až 5 nameserverů
 • registrant: musí být nastaveno; /^SK-[-A-Z0-9_.]{1,13}$/
 • admin: musí být nastaveno; /^SK-[-A-Z0-9_.]{1,13}$/
 • idacc: musí být nastaveno; ID plátce domény; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • iddealer: nemusí být nastaveno; ID partnera; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • period: nemusí být nastaveno; celé číslo; 1 až 10

Poznámky

Partner je takový plátce, který ma podepsanou partnerskou smlouvu s General Registry, s.r.o.

ID partnera je možné vždy použít jako hodnotu do pole idacc.

ID “obyčejného” plátce však nelze použít do pole iddealer. V takovém případě systém vrátí chybu neexistující iddealer.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.