Registrace dns serveru pro sk domény - register sk host

Zaregistruje dns server pro sk domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("register sk host",array(
  "name" => "ns.mojedomena.sk",
  "ipv4" => array(
    "11.11.11.11",
    "22.22.22.22",
    "33.33.33.33",
  ),
  "ipv6" => array(
    "684D:1111:222:3333:4444:5555:6:77",
    "FE80::0202:B3FF:FE1E:8329",
    "2001:cdba::3257:9652",
  ),
  "password-plain" => "!tajne!heslo",
  "password-md5" => "",
  "password-crypt" => ""
));
?>

));

Popis polí

 • name: musí být nastaveno; max. 64 znaků;
 • ipv4: 0 až 3 ivp4 adresy
 • ipv6: 0 až 3 ivp6 adresy
 • password-plain: nemusí být nastaveno; heslo v čitelné podobě; max. 50 znaků; pouze ASCII
 • password-md5: nemusí být nastaveno; md5 hash hesla; /^[0-9a-f]{32}$/
 • password-crypt: nemusí být nastaveno; heslo ve formátu crypt; /^[a-zA-Z0-9\/.]{13}$/

Poznámky

Ipv adresy má smysl uvádět jen pokud se jedná o DNS s koncovkou .sk

Z polí password-plain, password-md5 a password musí být nastaveno právě jedno. V případě použití hashů (crypt nebo md5) je nutno opět hashovat ASCII-only hesla, v opačném případě může dojít k problémům při autentizaci.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.