Změna sk domény - update sk domain

Změnu sk domény je nutné autorizovat heslem kontaktu, který má oprávnění změnu potvrdit (majitel domény, administrátor domény).

Pokud si chcete být jistí že změna proběhne tak jak očekáváte je, vhodné uvést všechny dosavadní parametry (i ty které nechcete změnit).

Příkazem "update sk domain" je možné změnit majitele domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("update sk domain",array(
  "domain" =>     "domena.sk",
  "nserver" => array(
    "ns.grdns.cz",
    "ns2.grdns.it",
    "ns3.dns.eu",
  ),
  "registrant"=>    "SK-WEBHOSTER-NEW",
  "admin" =>      "SK-WEBHOSTER",
  "idacc" =>      "PA:PLATCE",
  "iddealer" =>    "",
),array(
  "contact" =>   "SK-WEBHOSTER",
  "password" =>    "moje!tajne!heslo",
));
?>

Poznámky

Pole nserver vždy změní dns (všech 5) připojených k doméně. Pokud v příkazu parametr nserver neuvedete, u domény se nic nezmění. Pokud ale parametr nserver uvedete, je třeba vyplnit všechny dns které chcete k doméně mít připojeny.