Master API klient pro PHP

Pomocí klienta je možné odesílat příkazy, které budou okamžitě na straně Master API serveru provedeny. Například registrace domény může být realizována na jediný HTTP požadavek; celkový čas potřebný pro registraci nebude delší než jen několik málo vteřin.

Klient je testován na PHP verze 5.3 a 4.4.

Klient komunikuje na HTTP protokolu přes SSL. Pro navázání socketového spojení přes SSL je nutné do PHP nainstalovat rozšíření OpenSSL.

POZOR!!! Toto je testovací verze Master API. Umožňuje jen některé funkce, další budou postupně doplňovány. I když je Master API podrobně testováno, mohou se v provozu objevovat chyby nebo výpadky.

Potřebné knihovny

Vše podrobé naleznete v archívu na adrese http://www.domainmaster.cz/masterapi/client/client.tgz

Changelog

http://www.domainmaster.cz/masterapi/client/CHANGELOG

Seznam podkapitol