Transfer sk domény

Na tomto mieste možno zadať požiadavka o transfér sk domény. Požiadajte o transfer domény, ak mienite:

  • změnit určeného registrátora
  • změnit určeného registrátora a současně změnit majitele