Nelze provést změnu parametrů domény cz (status prohibits operation)

Uvedený problém nastává pouze u nově zaregistrovaných domén -- během 5-ti dnů po registraci je zakázáno dělat jakoukoliv technickou změnu.

Žádost o změnu parametrů .cz domény podejte až po uplynutí této lhůty.