Jak probíhá transfer domény eu?

Transferem eu domény lze zajistit:

 1. změnu určeného registrátora domény nebo
 2. změnu majitele domény nebo
 3. změnu určeného registrátora i majitele domény

Transfer je zpoplatněn částkou rovnající se poplatku za prodloužení eu domény o 1 rok. Jakmile je transfer úspěšně dokončen, je doména prodloužena o 1 rok (stávající datum expirace se tak posune o 1 rok). Doporučujeme také ponechat dostatečně velkou časovou rezervu - a transfer zahájit alespoň 6 týdnů před datem expirace domény. Transferovat ovšem lze i eu domény v karanténě

Žádost o transfer eu domény zahájíte v tomto formuláři

Transfer bude úspěšný pouze při vložení správného unikátního autorizačního kódu - tzv. Auth-Info kód nebo Transfer Secret. Současný majitel domény předá Auth-Info kód novému registrátorovi. Platnost kódu zaniká hned po použití. Identifikátor současného registrátora bude součástí kódu. Současný registrátor je povinen poskytnout Auth-Info kód majiteli domény (registrátor může kód získat přes EPP, nebo přes extranet a to i pro domény v karanténě, ale pouze pro domény ve správě daného registrátora). Kód je generován na základě žádosti původního registrátora a platí 40 dní. Při další žádosti o kód nahradí nový kód ten původně vygenerovaný a začne se počítat nové 40-ti denní období platnosti kódu. Pokud bude zadána nová žádost o kód do 24 hodin od té předchozí, bude žadateli zaslán ten samý kód. Přečtěte si více o tom, jak získáte Auth-Info kód své domény

Diagram transferu eu domény bez změny majitele

Diagram pro transfer domény bez změny majitele (TRANSFER)

 1. Majitel domény požádá současného registrátora o Auth-Info kód
 2. Současný registrátor zjistí kód prostřednictvím EPP na EURidu
 3. Současný registrátor předá kód majiteli.
 4. Majitel předá kód novému registrátorovi a zároveň mu sdělí ID kontaktu majitele, který bude po dokončení transferu veden u domény. Pokud ještě ID kontaktu u nového registrátora nemá, zaregistruje nejprve kontakt.
 5. Nový registrátor zahájí proces transferu a potvrdí jej auth-info kódem.
Diagram transferu eu domény se změnou majitele

Diagram pro transfer domény se změnou majitele (TRADE)

 1. Původní majitel domény požádá současného registrátora o auth-info kód
 2. Současný registrátor zjistí kód prostřednictvím EPP na EURidu
 3. Současný registrátor předá kód původnímu majiteli.
 4. Původní majitel předá kód novému majiteli.
 5. Nový majitel předá kód novému registrátorovi a zároveň mu sdělí ID kontaktu nového majitele, který bude po dokončení transferu veden u domény. Pokud ještě ID kontaktu u nového registrátora nemá, zaregistruje nejprve kontakt.
 6. Nový registrátor zahájí proces transferu a potvrdí jej auth-info kódem.