Ověřování dostupnosti kontaktu - check contact availability

<?php
$result = $client->sendCommand("check contact availability",array(
  "contact" => "KAREL-URBAN",
  "type" => "cz" // "cz", "eu", "generic" nebo "sk"; default je "cz"
));
?>

Možné návratové hodnoty:

  • available - kontakt s tímto identifikátorem je dostupný pro registraci
  • not_available - kontakt s tímto identifikátorem není dostupný pro registraci