Registrace cz domény - register cz domain

Doména bude ihned zaregistrována! Platba bude uhrazena z kreditního účtu.

Hodnota idacc se musí shodovat s identifikátorem plátce, který se na Master API server přihlašuje.

<?php
$result = $client->sendCommand("register cz domain",array(
  "domain" =>    "domena.cz",
  "nsset" =>     "DOMENA",
  "keyset" =>    "KEYSET",
  "registrant" =>  "REGISTRANT",
  "admin" =>     array("WEBHOSTER-ID-1","WEBHOSTER-ID-2"),
  "idacc" =>     "PA:PLATCE",
  "iddealer" =>   "",
  "period" =>    "1",
));
?>

Popis polí

 • domain: musí být nastaveno; max. 64 znaků; /^([a-z0-9-]{1,61}).cz$/ nebo /^([0-9]{1}.){1,9}0.2.4.e164.arpa$/
 • nsset: nemusí být nastaveno; /^[-A-Z0-9_.:]{1,63}$/
 • registrant: musí být nastaveno; /^[-A-Z0-9_.:]{1,63}$/
 • admin: musí být nastaveno; pole max. 10 administrátorů; /^[-A-Z0-9_.:]{1,63}$/
 • idacc: musí být nastaveno; ID plátce domény; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • iddealer: nemusí být nastaveno; ID partnera; /^(GR:|SU:|PA:)[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • period: nemusí být nastaveno; celé číslo; 1 až 10

Poznámky

Partner je takový plátce, který ma podepsanou partnerskou smlouvu s General Registry, s.r.o.

ID partnera je možné vždy použít jako hodnotu do pole idacc.

ID “obyčejného” plátce však nelze použít do pole iddealer. V takovém případě systém vrátí chybu neexistující iddealer.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.