Prohlížení nssetu - show nsset

Vrátí podrobné informace o nssetu pro cz domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("show nsset",array(
  "nsset" => "GRDNS"
));
?>