Změna kontaktu pro eu domény - update eu contact

Změní kontakt pro eu domény.

<?php
$result = $client->sendCommand("update eu contact",array(
  "name" => "Karel Prokupek",
  "company" => "Prokop Buben, s.r.o.",
  "e-mail" => "karel@fuzzymail.com",
  "id" => "EU:PB-MAPI-1",
  "phone" => "+420.603111222",
  "fax-no" => "+420.2111223",
  "vat" => "CZ1234567",
  "street-1" => "Velenicka 22",
  "street-2" => "U kulturniho domu",
  "street-3" => "",
  "city" => "Liberec",
  "zip" => "123 45",
  "state" => "Severni Cechy",
  "country" => "cz",
  "lang" => "cs",
),array(
  "contact" => "EU:PB-MAPI-1",
  "password" => "heslonevim",
));
?>

Popis polí

 • name: musí být nastaveno; max. 50 znaků
 • company: nemusí být nastaveno; nastavovat pouze pro firmy a organizace; max. 100 znaků
 • email: musí být nastaveno; max. 128 znaků; /^[a-z0-9_.-]{1,}@[a-z0-9.-]{1,}$/
 • id: musí být nastaveno; /^EU:[-A-Z0-9_.]{1,64}$/
 • phone: musí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • fax-no: nemusí být nastaveno; /^+[1-9][0-9]{0,3}.[0-9]{1,14}$/
 • vat: nemusí být nastaveno; DIČ kontaktu
 • street-1: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • street-2: nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • street-3: nemusí být nastaveno; pokud je nastaveno, musí být nastaveno i street-2; max. 255 znaků
 • city: musí být nastaveno; max. 255 znaků
 • zip: musí být nastaveno; max. 10 znaků
 • state: stát nebo provincie; nemusí být nastaveno; max. 255 znaků
 • country: musí být nastaveno; ISO kód země ležící v Evropské unii; jen malá písmena; 2 znaky
 • lang: musí být nastaveno; jazyk, kterým hodlá kontakt komunikovat s EURidem; pouze jazyk, kterým se mluví v Evropské unii; 2 znaky
 • password-plain: nemusí být nastaveno; heslo v čitelné podobě; max. 50 znaků; pouze ASCII
 • password-md5: nemusí být nastaveno; md5 hash hesla; /^[0-9a-f]{32}$/
 • password-crypt: nemusí být nastaveno; heslo ve formátu crypt; /^[a-zA-Z0-9\/.]{13}$/

Z polí password-plain, password-md5 a password musí být nastaveno právě jedno. V případě použití hashů (crypt nebo md5) je nutno opět hashovat ASCII-only hesla, v opačném případě může dojít k problémům při autentizaci.

V popisu některých polí jsou mezi lomítky uvedeny regulární porovnávací výrazy (Perl kompatibilní). Hodnota pole se pak musí shodovat s výrazem.