Seznam ssl certifikátů - list ssl certificates

Vypíše seznam ssl certifikátu v účtu plátce včetně samotných hodnot certifikátů.

<?php
$result = $client->sendCommand("list ssl certificates");
print_r($result->getData());
?>